Nooit meer vervuilde silo’s in de tuinbouw!

Watersilo’s in de tuinbouw zijn noodzakelijk voor iedere teler. De grote hoeveelheid wateropslag is nodig voor het gewas en ieder bedrijf heeft er ook een. Vanzelfsprekend raken ook silo’s vervuild en komen er bacteriën, schimmels en algen in het water terecht, dat nadelig is voor het zuurstofniveau en de waterkwaliteit. Een laag zuurstofniveau heeft een nadelige invloed voor het gewas en een vervuilde silo heeft nadelig gevolg voor druppelleidingen voor de silo zelf. Planten hebben goed water nodig met genoeg zuurstof om vitaal te kunnen groeien. Stilstaand water helpt hier niet bij. Maar wat kan je tegen stilstaand water doen?  

Oorzaak vervuilde silo’s

Allereerst, hoe komt het dat de silo’s vervuild worden? Een goede reden waarom water vervuild wordt is omdat er weinig tot geen zuurstof meer in het water zit. De reden dat het water zuurstofloos wordt komt doordat er biofilms ontstaan door organische stoffen in het water. Het water moet in beweging blijven, zodat organisch vervuiling afgebroken wordt door zuurstof. Deze negatieve micro-organismen verbruiken het zuurstof als het water stilligt. Als hier niks aan gedaan wordt is het zuurstof niveau laag en zal de waterkwaliteit naar beneden gaan. Een gevolg hiervan is organische vervuiling in de silo en vervuilde druppelleidingen. Dit is ook belangrijk om de plantvitaliteit te bevorderen en een betere wortelontwikkeling te krijgen voor het gewas.

Oplossing vervuilde silo’s

Het is mogelijk om de silo te laten reinigen om de zoveel jaar maar door het installeren van het Oxybull-beluchtingssysteem blijft het zuurstofgehalte hoog, waardoor reinigen niet nodig is. Zo zijn er speciale beluchtingssystemen gemaakt voor de silo’s waardoor het water in beweging blijft en zorgt dat het water genoeg zuurstof heeft. Een hoog zuurstofgehalte en een schone silo zorgen ervoor dat de druppelleidingen schoon blijven. Hierdoor zal de productiviteit van uw planten omhoog gaan dat zal leiden tot een betere productie en minder gebruik van chemicaliën. De kwaliteit van de plant zal stijgen op een organische natuurlijke manier.