fbpx

ABR BIOREACTOR

ABR BIOREACTOR
Substraatteelt kent vele voordelen. Zo is het substraat (teeltmedium) beter in de hand te houden door telers in de glastuinbouw. Toch komt het ook in dit teeltsysteem voor dat de gewassen met wortelziektes te maken krijgen. Ziektes zijn de belangrijkste oorzaak voor productieverliezen. Vaak zijn deze ziektes nog besmettelijk ook. Er zijn verschillende manieren om als teler hiermee om te gaan. In de substraatteelt wordt vaak gekozen voor volledige bestrijding van alles wat zich in de bodem bevindt. Het grote nadeel van volledige bestrijding is dat ook gezonde organismen worden meegenomen. Er is echter een nieuwe strategie, die veel verfijnder is en vooral het substraat gezond houdt.
VOORDELEN
VERHOOGT HET ZUURSTOFNIVEAU
OPTIMALISEERT HET BACTERIELEVEN
VITAAL EN GEZOND GEWAS
VERBETERT VOEDINGSOPNAME
BESCHERMING TEGEN PATHOGENE SCHIMMELS
SCHOON WATERSYSTEEM
Fiscale voordelen
Op de investering van het ABR-systeem is de Milieu-investeringsaftrek (MIA) van toepassing, waarmee de investeringsaftrek kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.
Zuurstof
Het systeem legt veel nadruk op de omgang met zuurstof. Niet alleen krijgt zuurstof de ruimte in het water, ook wordt gezorgd dat zuurstof beter wordt gebruikt door de organismen. Bijvoorbeeld door de microbiologie in het doorgeefsysteem minder kans te geven zuurstof te gebruiken. Hiervoor wordt al het biologisch afbreekbaar materiaal uit het water verwijderd. Dit geeft uiteindelijk een beter wortelgroei en gezonder gewas.
Gezond bodemleven
Een gezonde bodem is echter de basis voor een goede productie voor telers. Gezonde microbiologie moet dus ook de ruimte krijgen. Ook in de substraatteelt. Onderschat hierbij ook de waarde van water niet. Water is meer dan een methode om bouwstoffen in de gewassen te krijgen alleen. Water helpt het evenwicht in de microbiologie in stand te houden en de besmettelijke ziekten te bestrijden.

Filters
Het ABR-systeem is gebaseerd op filterlagen. Deze zijn nodig om de micro-organismen te dragen. De luchtcirculatie, zowel vanaf de onderzijde als de bovenzijde van het systeem, zorgen voor optimale toevoer van zuurstof. Aan de hand van verschillende meetsystemen is het proces te volgen en te optimaliseren. Zo kan altijd de hoogste kwaliteit van de waterstromen worden gerealiseerd.
``Gezonde En Vitale Gewassen Produceren Meer``
Waar te plaatsen
Om het ABR-systeem optimaal te kunnen benutten, is het aan te raden om deze parallel aan de dagvoorraad te plaatsen. Zo wordt altijd het water behandeld dat uit het irrigatiesysteem komt. Het water gaat eerst naar de bioreactor, daarna terug naar de dagvoorraad en vervolgens naar de teelt. Zo komt het zuurstofrijke water uiteindelijk bij de wortels terecht en kunnen gewassen sterker en weerbaar worden. De nuttige bacteriën zullen zich dan vermenigvuldigen. Dit geeft besmetting geen kans meer.
Analyseren
Het ABR-systeem bestaat niet alleen uit techniek. Ook het verzamelen en analyseren van gegevens is een belangrijk onderdeel. Begeleiding tijdens het eerste gebruiksjaar is zeer belangrijk. De installatie wordt op goede werking gecontroleerd en waar nodig bijgesteld door ervaren vakmensen. Aan de hand van controles en metingen zijn de vorderingen van de groei van de microbiologie inzichtelijk te maken. Hiervoor wordt naar verschillende zaken gekeken. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid zuurstof voor en na gebruik in het systeem. Hiermee wordt getracht het resultaat te optimaliseren, zodat het gewas gezond en vitaal wordt. Indien gewenst kunnen de controles ook na het eerste jaar door ons worden voortgezet.
Hoe toe te passen
Het ABR-systeem is niet alleen toepasbaar in substraatteelt. Er zijn meer mogelijkheden in verschillende soorten teelten. Wanneer er water aan te pas komt, is het vaak noodzakelijk om de bodem gezonder te maken en micro-organismen een kans te geven. Met het bio-systeem is een zuurstofrijke omgeving te creëeren, waarin wortels hun vrije weg kunnen vinden. Het resultaat is een gezond en vitaal gewas.
CONTACT ONS VOOR MEER INFORMATIE

HEEFT U VRAGEN OVER ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN? NEEM CONTACT OP MET ONS.
Agrona the growth specialist